JB

[VID] 180618 Bambam Instagram Story

 

[PIC] 180601 Shinsegae Duty Free Instagram