[INSTAGRAM] 160815 Mark & Junior from Hamburger Magazine Instagram.

View this post on Instagram

HAMBURGER ฉบับที่ 45 (17-23 สิงหาคม 2559) มาแล้ว!! มาร์คและจูเนียร์ สองหนุ่มจาก GOT7 ที่อากาเซรอคอย ฉบับนี้เราพบวันวันพุธที่ 17 สิงหาคมนี้ที่จุดแจกบนบีทีเอสทั้ง 12 สถานี เวลา 5 โมงเย็น (อาจต้องเเจกเร็วขึ้นหากมีผู้มารอรับเยอะ) และจุดวางอื่นๆ ทั่วกรุงเทพฯ ที่ผู้อ่านสามารถไปหยิบได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไป #hamburger45 คำแนะนำ: จุดแจกที่ชัวร์ที่สุดและได้แน่นอนแบบไม่ต้องคอยนาน แนะนำให้ไปต่อคิวรอกันได้ที่บีทีเอสทั้ง 12 สถานี (ดูลิงก์จุดแจกด้านล่าง) ส่วนจุดวางอื่นๆ อย่างร้านอาหาร ร้านกาแฟ และตึกสำนักงานต่างๆ สามารถรอหยิบได้ฟรีตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันพุธเป็นต้นไป (ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน ขึ้นอยู่กับระยะทางและสภาพการจราจรค่ะ) ตรวจสอบจุดวางและจุดแจกนิตยสารได้ที่ https://goo.gl/YxHq35 อ่านฉบับออนไลน์ได้ฟรีที่ www.hamburger-magazine.com สมัครสมาชิกรายปี www.godaypoets.com

A post shared by HAMBURGER MAGAZINE (@hamburgermagazine) on

 

[PROJECT][CHARITY] GOT7 3rd Anniversary "GOT7 Water Well"

INDONESIA

GOT7 3rd Anniversary Project “GOT7 Water Well”

Dalam rangka memperingati ulang tahun GOT7 yang ke-3, kami dengan bangga mempersembahkan GOT7 3rd Anniversary Project “GOT7 Water Well”. Dimulai oleh GOT7 US Ahgase, proyek ini berasal dari GOT7 dan IGOT7 di seluruh dunia bertujuan untuk membuat bumi menjadi tempat yang lebih baik.

Tentang Organisasi:

Generosity.org adalah sebuah organisasi kemanusiaan non-profit dengan misi untuk mengakhiri krisis air bersih di negara berkembang, satu komunitas pada satu waktu. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang organisasi ini di http://generosity.org

Kampanye yang di lakukan:

Saat ini terdapat 663 juta orang hidup tanpa akses ke air bersih. Itu artinya 1 dari 9 orang. Akses air bersih memberi kita kesempatan untuk hidup sehat dan produktif, yang kemudian memberi kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.

Waktu para wanita yang dihabiskan untuk mengumpulkan air dapat dipergunakan untuk mencari nafkah. Waktu anak-anak yang dihabiskan di tempat tidur rumah sakit sekarang dapat digunakan untuk pendidikan dan membawa perubahan positif bagi komunitas mereka. Waktu yang dihabiskan untuk bertahan hidup sekarang dapat digunakan untuk bermimpi, tumbuh, dan berkembang, karena air adalah kehidupan.

Mari bekerjasama menyediakan air bersih untuk 500 orang! Jika 50 orang memberikan Rp 1.321.000, sudah jadi satu sumur! Yang berarti 500 orang akan mendapatkan akses ke air bersih.

Ayo lakukan bersama! Berapapun yang bisa kamu donasikan Rp 5.000.000, Rp 1.000.000, Rp 100.000, atau Rp 50.000 – mari kita bersama-sama memastikan semua memiliki akses ke air bersih.

Air minum yang bersih merupakan kebutuhan yang jutaan orang diseluruh dunia tidak memliki akses terhadapnya. Lebih dari dua-pertiga penyakit di negara-negara berkembang berasal dari kurangnya air bersih dan sanitasi. Menyediakan pendidikan yang layak dan air bersih membantu pengurangan \ penyakit dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Empat jam perhari yang dihabiskan wanita dan anak- mengumpulkan air tawar dapat digunakan untuk hal-hal lain seperti pendidikan dan kreativitas.

Membantu menggalang dana untuk membangun alat-alat untuk akses air bersih kepada mereka yang membutuhkannya adalah hal yang paling bisa kita lakukan.

IGOT7, mari kita bersatu untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, satu tetes satu waktu. Dengan menggalang 9.300.000, kita bantu bangun sumur dan beri ratusan orang akses air bersih. Donasi akan mengatasnamakan JB, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam dan Yugyeom, bersama dengan seluruh orang yang mendukung proyek.

Setiap rupiah amat berarti, jadi jangan khawatir dengan jumlahnya!

Jika kamu tertarik untuk berdonasi silahkan kirim donasimu ke salah satu rekening berikut:

BNI : 0228327224 a.n Dinar Rizky Amalia
Mandiri : 1400010420405 a.n Zahra Aprilliqa Mulki S.

Deadline : 8 Januari 2016 pukul 20.00 WIB

jangan lupa untuk melakukan konfirmasi setelah mengirimkan donasi dengan mengisi form berikut:

Terima Kasih! donasi yang kamu berikan bernilai besar untuk mengurangi krisis air bersih =)

ENGLISH:

GOT7 3rd Anniversary Project “GOT7 Water Well”

To commemorate our 3rd Anniversary, we proudly announce The GOT7 3rd Anniversary Project “GOT7 Water Well”. Initially started by GOT7 US Ahgae, this project came from GOT7 and IGOT7 around the world with a purpose to make the world a better place.

 

ABOUT

The Organization:

Generosity.org is a non-profit humanitarian organization. Their mission is to end the clean water crisis in developing countries, one community at a time. You can find out more about the organization in http://generosity.org

The Campaign:

663 million of us are living without access to clean water right now. That’s 1 in 9 people. Access to clean water gives us the opportunity to live a healthy and productive life, ultimately giving us the ability to have a better future.
The time women once spent collecting water can now be spent earning a living. The time kids once spent in hospital beds can now be spent gaining an education and bringing positive change to their community. The time once spent surviving can now be spent dreaming, growing, and thriving because water is life.

Let’s partner together to bring clean water to 500 people. If 50 of us give just $100 – that’s one well! That’s 500 people who will gain access to clean water.

Let’s do this!! Whatever you can give – whether it’s $500, $100, $50, or $5 – let’s take action together to make sure we all have access to clean water.

Clean, drinkable water is a necessity, one that millions of people around the world don’t have access to. Over two-thirds of all sickness and disease in developing countries come from the lack of clean water and sanitation. Providing proper education and clean water helps decrease illness and increase wealth in an area. The four hours a day women and children spent gathering fresh water can be spent on other things like education and creativity.

Helping raise money to build the tools that bring clean water to those who need it is the least we can do.

IGOT7, let’s go together to make this world a better place one drop at a time. By raising our goal of $7000, we’ll help build a well and give hundreds of people access to clean water. The donation will be made in JB, Mark, Jackson, Junior, Youngjae, BamBam and Yugyeom’s names along with all the project’s supporters.

Each and every donation helps, so don’t worry about the amount!

If you are interested, please send your donation to this Account

BNI : 0228327224 a.n Dinar Rizky Amalia
Mandiri : 1400010420405 a.n Zahra Aprilliqa Mulki S.

Deadline : January 08 2016 at 8PM WIB

Don’t forget to confirm after making a donation, send the receipt of your donation here:

Thank You!